Privacy Policy

Inleiding

Trinity Marine B.V., handelend onder de naam RovanSports.nl of RovanSport Nederland, hecht groot belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. In dit privacybeleid leggen we uit hoe wij omgaan met de verzameling, het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Verzameling van Persoonsgegevens

Tijdens het registratieproces in onze webshop, beheerd door Lightspeed, vragen wij u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering en communicatie over uw bestellingen, en om u op de hoogte te houden van de status van uw geplaatste of toekomstige bestellingen.

Gebruik van Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen binnen onze webshopomgeving. Ze worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het produceren van verzendstickers via Sendcloud. Sendcloud zal deze gegevens eenmalig gebruiken voor het aanmaken van de verzendsticker en verder niets met uw gegevens doen.
 • Het versturen van nieuwsbrieven of acties, via ActiveCampaign, indien u dit op prijs stelt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze communicatie via een e-mail naar [email protected] of de afmeldknop in de ontvangen communicatie.

Delen van Persoonsgegevens met Derden

Voor het verbeteren van onze marketinginspanningen kunnen uw gegevens worden gedeeld met Google tijdens het adverteren. Dit gebeurt in overeenstemming met onze Consent Mode v2, waarbij uw toestemming wordt gevraagd voor het delen van gegevens met externe partijen voor reclamedoeleinden.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: Piwik PRO. Deze technologie wordt geleverd door Swink, Zekeringstraat 33, 1014BV Amsterdam, Nederland. Website: Piwik PRO .

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van Piwik PRO om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. Piwik PRO slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

Piwik PRO wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Piwik PRO. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website en Piwik PRO verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
 • Uw geanonimiseerde IP-adres
 • Informatie over uw Browser
 • Informatie over uw Apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
 • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
 • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
 • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt

Uw Rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend via [email protected]. Let op: voor historische gegevens in facturen kan een uitzondering gelden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist is op grond van wetgeving of noodzakelijk is voor het afhandelen van geschillen.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De meest actuele versie vindt u altijd op onze website. Wij raden u aan dit beleid regelmatig te raadplegen.

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via [email protected]